• Úspech našich žiakov v KK olympiády NEJ

     • Tešíme sa zo skvelých úspechov našich žiakov EKG na krajskom kole olympiády NEJ, ktorá sa konala 15. februára 2024 v Poprade a v Prešove.
      1.miesto - Josue Stancel,  IV. O - Kategória 1C (germanofónni žiaci) - postup do celoslovenského kola
      5.miesto - Marcelka Šuščáková, VIII.O  - Kategória 2B
      6.miesto - Rastislav Birčák, VII.O - Kategória 2C (germanofónni žiaci).

      Ďakujeme za váš čas, ktorí ste venovali príprave aj za reprezentáciu školy!

      Mgr. I.Birošová

     • KARNEVAL V EMŠ

     • Fašiangové obdobie je spojené so zábavou. Nebolo tomu inak ani v našej EMŠ minulý týždeň. Karneval sme zahájili v piatok hneď od rána tancom. Nasledovali rôzne súťaže, fotenie a samozrejme aj predstavovanie masiek. Všetci sme prežili veselé  dopoludnie plné radosti a krásnych zážitkov. Deti si domov odniesli aj diplomy za krásne masky.

     • Podporme školskú firmu

     • Ak chcete potešiť niekoho blízkeho a podporiť našu školskú firmu, príďte zajtra sa budú cez veľkú prestávku pred učebňou biológie - chémie, kde sa budú predávať valentíncke balíčky!

     • MarMUN 2024

     • Naši študenti septimy - Damián Cingeľ, Tomáš Berta, Tomáš Pabiš a Amália Jaššová, sa zúčastnili trojdňového projektu MarMUN 2024 v Martine, kde prevzali role delegátov členských štátov Organizácie Spojených Národov. V anglickom jazyku riešili aktuálne svetové problémy ako napríklad konflikt medzi Venezuelou a Guyanou, pirátstvo v Adenskom zálive či otázky umelej inteligencie. Na konci sa delegáti jednotlivých komisií museli dohodnúť a spísať rezolúciu s konkrétnymi krokmi pre riešenie vyššie spomenutých problémov. 
      Dňa 2. februára 2024 sme sa v skorých ranných hodinách stretli spolu s pani profesorkou Voľanskou na vlakovej stanici. Zívajúc no plní očakávania sme nastúpili na vlak do Kysaku. Čakala nás dlhá cesta s prestupmi v Kysaku a v Žiline, počas ktorej sme sa pripravovali na konferenciu a viedli priateľské rozhovory. Po príchode do Martinu sme sa pešo presunuli do areálu Biblickej školy, kde sme boli ubytovaní. Po rýchlej príprave sme sa pripojili ku ostatným delegátom a zúčastnili sme sa otváracieho ceremoniálu v mestskom úrade.
      Povzbudení slovami organizátorov projektov sme teda mohli začať naše prvé Comitte Sessions – stretnutia komisií ako DISEC, ECOSOC, Security Council či HRC. Rozišli sme sa teda každý do svojej Comitte odhodlaní nájsť riešenie spomínaných problémov. Naše diskusie prebiehali v komplikovanej formálnej forme podľa predlohy OSN no so štipkou humoru. Diskusie sa viedli pod dohľadom tzv. Chairs, ktorí diskusie riadili a vôbec nám to neuľahčovali.
      Počas nasledujúcich stretnutiach, ktoré boli výplňou nášho čas až do nedele 4.2, sme zistili že išlo o dynamické dianie kedy podľa našich rozhodnutí boli simulované aj následky čo dodalo projektu ešte reálnejší dojem. Ani sme sa nenazdali a bol čas ísť. Museli sme stihnúť vlak do Prešova a preto sme sa bohužiaľ nestihli zúčastniť záverečného stretnutia všetkých komisií. Cestu späť sme strávili rozhovormi o dianí v každej komisií a výsledkoch ich jednaní.

      Tomáš Pabiš – účastník konferencie

     • ŠK geografickej olympiády v EKG

     • Žiaci I.O - IV.O si 19.januára 2024 vyskúšali svoje znalosti z geografie a prácu s atlasom na školskom kole geografickej olympiády v kategórii E, F, kde prvé tri miesta obsadili: 
      kategória E:
      1. miesto - Radka Damankošová
      2.miesto - Lucia Plocarová
      3.miesto - Nikola Imrichová

      kategória F:
      1.miesto - Samuel Kupský
      2.miesto - Lenka Šimočková
      3.miesto - Larisa Pellová

      Všetkým blahoželáme!

      Mgr. R. Čurlíková

     • OTVORENÁ HODINA V EZŠ

     • Ubehol už polrok od začiatku školského roka a v predškoláckej triede v EMŠ sa už začína skloňovať slovo škola. Využili sme preto možnosť navštíviť s predškolákmi našu základnú školu. Prváci nás milo privítali spolu s učiteľkami Mgr. Ivanou Majerníkovou a Mgr. Janou Vassovou. Hneď sme sa začali zapájať do úloh z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy. Zaujímavé pre nich bolo písať s kriedou na tabuľu a skúsiť sedieť v prváckej lavici. Poniektorí si tam našli starých dobrých  kamarátov, ktorí chodili ku nám do materskej školy. Odišli sme pozitívne naladení a už teraz sa tešíme na školu.

     • Siedmaci na predstavení Cyber Cyrano

     • Koncom januára sa naši siedmaci zúčastnili netradičného výchovného predstavenia Cyber Cyrano v Kine Scala, ktoré verne odzrkadľuje súčasnú dobu a ľudí dennodenne sa pohybujúcich vo virtuálnom priestore. Komicko-tragický príbeh o trojici mladistvých kamarátov žiakom priblížil život tínedžerov pod silným vplyvom sociálnych sietí. Tie často stierajú hranice medzi skutočnosťou a virtuálnou realitou, čo môže mať negatívny dopad nielen na medziľudské vzťahy. Skreslené vnímanie nás samých i okolitého sveta ovplyvnené novodobými technológiami nás môžu priviesť do zložitých situácií, ktoré preveria náš charakter. Ako sa zachovám v prostredí, kde mám možnosť byť niekým iným? Zmení sa môj postoj, keď sa zo mňa na chvíľu stane anonym? Ako naložím s informáciami, ktoré mám na sociálnych sieťach? Aj tieto otázky sme si mohli položiť v závere hry.

      Mgr. I. Bečkeiová

     • Školské kolo biologickej olympiády v EKG

     • V školskom kole biologickej olympiády v kategórii C-TP z 24 zúčastnených žiakov získali najlepšie umiestnenia:
      1.miesto - Veronika Janková, III. O
      2.miesto - Radka Damankošová, IV.O

      3.miesto - Adam Alexovič, IV.O.
      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a Veronike s Radkou držíme palce na okresnom kole.

      Mgr. Radoslava Čurlíková

     • 🐝🐝Beseda so včelárom🐝🐝

     • V piatok mali naši druháci návštevu ... prišli k nám zástupcovia významnej včelárskej rodiny z Bardejova – manželia Voľanskí, ktorí našich žiakov veľmi interaktívnym spôsobom previedli témou „včelárenia“. Na ukážku nám priniesli všetky štádia vývoja včely, rôzne náradie potrebné pre túto prácu, úľ novodobý i 150 ročný zdedený po prastarom otcovi. Každý sa na malú chvíľu mohol premeniť na včielku-robotnicu  a skúsiť opeľovať kvetiny, zbierať nektár, ochutnávať peľ i med či vyskúšať si včelí tanček :) . Zistili sme, ktorú farbu majú včely rady a naopak, ktorá je pre nich veľmi agresívnou. Vyskúšali sme si, ako sa asi cíti včelár, ktorý sa musí poriadne vyzbrojiť správnym oblečením, aby „dostal“ čo najmenej žihadiel. Po mnohých aktivitách sme besedu ukončili ochutnávkou lahodného medu v štyroch druhoch. Ďakujeme rodine Voľanskej za ochotu podeliť sa s nami o cenné skúsenosti i dobroty zo včelej kuchyne.

     • 👸🫅🦊🎉🎈Karneval👸🫅🦊🎉🎈

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... Aj v školskom klube sme sa tento rok tešili a privítali fašiangy karnevalom, ktorý sa uskutočnil v piatok 26.1.2024. Na túto nielen tancovačku sa tešili všetky deti, ktoré prišli na karneval v unikátnych maskách doma vyrobených či zakúpených. 👍

      Zábavu sme v telocvični spojili so športom, a tak si každý trochu prišiel na svoje. Tešíme sa o rok znova 😊

     • Dobrovoľné darovanie krvi

     • „Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“  Gal 5,14
      "Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov." Ján 15,13
      Dobrovoľné darovanie krvi - Evanjelická spojená škola, Prešov
      Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
      Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Prešov
      pozývajú všetkých darcov krvi, aj prvodarcov
      24.04.2024 (streda)
      od 8:00 hod. do 11:00 hod. na dobrovoľné darovanie krvi. Darovanie sa uskutoční v spolupráci s BÚVD ECAV a Národnou transfúznou stanicou Prešov (NTS)  v priestoroch BÚ VD, Hlavná 137 vo veľkej zasadačke na 1.poschodi v Evanjelickom kolégiu.

      Prihlásenie : Vzhľadom na prípravu pracovníkov (NTS) je potrebné, aby sa darcovia prihlásili čo najskôr na ESŠ Prešov, FÚ CZ Prešov, alebo BÚ VD Prešov. Prihlásiť sa môžete aj e-mailom u Miroslava Čurlíka, miroslav.curlik@esspo.sk, 0918 828 214, alebo u Miroslava Iľka, dozorca@patmos.sk, 0903 882 918.   

      Darcovia:
      Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu. Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg. Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
      Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C. Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

      Pokyny pre darcov : Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno!

      Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju).
      Večer pred odberom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ...
      Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne. Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu prechodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT). Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

     • Úspech gymnazistov v OK Olympiády v nemeckom jazyku

     • Srdečne blahoželáme žiakom EKG k úspechom v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku!
      Kategória 2B 
      1.miesto: Marcela Šuščáková VIII. O - postup na krajské kolo
      4.miesto: Teodor Biroš VII. O
      Kategória 1B 
      4.miesto: Radka Damankošová
      6.miesto: Soňa Vargová 
      Kategória 2A
      5.miesto: Elenka Hanzová
      6.miesto: Lukáš Liška

      Marcele, ktorá postupuje do krajského kola, držíme palce!!!

      Mgr. Iveta Birošová

     • Anglická olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 17. januára 2024 sa uskutočnilo okresné kolo AJ olympiády. Našu školu na ňom reprezentovali víťazky školského kola v jednotlivých kategóriách: 1A – Kristína Kollárová (I.O), 1B – Lýdia Andruščáková (III.O), 2A – Soňa Ivanová (V.O),  2B – Dorota Juricová. Vo veľmi silnej konkurencii, ktorá je typická pre túto olympiádu, sa našej študentke Dorote Juricovej podarilo postúpiť z 1. miesta do krajského kola. Srdečne gratulujeme a držíme palce.

      Za tím ANJ – Mgr. Miriama Voľanská

     • Pozvanie na stretnutie kresťanov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy:

      Každé tri alebo štyri roky sa v jednom z miest východnej alebo strenej Európy koná Stretnutie kresťanov. Počas troch dní sa stretávajú tisíce ľudí všetkých vekových kategórií, vierovyznaní a pôvodu, aby spoločne oslavovali Boha, zamysleli sa nad aktuálnymi otázkami a diskutovali o nich. Tentoraz sa Stretnutie kresťanov uskutoční v nemecko-poľskom pohraničí - vo Frankfurte nad Odrou a Slubiciach.

      Od 7. do 9. júna 2024 pod mottom: Nič nás nemôže odlúčiť, ktoré sa dá chápať aj v zmysle nič nás nemôže rozdeliť. Týmto filmom chce podujatie vzbudiť chuť na nádherný región s pohostinnými ľuďmi. Vidíme sa v júni 2024!
      Viac informácií: www.christlichebegegnungstage.de . Veľká vďaka patrí spoločnosti SC-Visual Label Germany.
      video:
      https://www.youtube.com/watch?v=vPPJUacNPMc

      Marián Damankoš

      riaditeľ školy

     • ​​​​​​​👧🧒👵👴Vystúpenie v Elime👧🧒👵👴

     • Nový rok v ŠKD sme dňa 10.1.2024 odštartovali krásnym vystúpením v ELIME. Pre vysokú chorobnosť sa nám to podarilo až na 3.krát a vôbec sme netušili, že práve v tento deň oslavuje Diakonický domov 1.výročie. Deti z rôznych oddelení v ŠKD, ktoré mali chuť nacvičiť program sa rozhodli pekným číslom potešiť starkých. Piesne, tance ,básne či veršíky z Biblie boli v našom programe, ktorý sme ukončili malými darčekmi a každý dedko či babka dostali novoročné prianie s veršíkom a čajíkom. Na oplátku aj oni dali našim deťom malý darček, ktorý urobili svojimi rukami. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo. Veríme, že takáto návšteva sa ešte bude opakovať a častejšie prídeme potešiť ľudí, ktorí sú obyvateľmi ELIMU.

     • Včielka Bee-Bot vo vzdelávaní ESŠ

     • Najnovšie výkriky modernej doby ako sú smartfóny, roboty či umelá inteligencia nás určite budú sprevádzať najbližšie roky v oblasti informatiky, preto je nevyhnutné pracovať už s našou mladou generáciou na rozvoji zručností a myslenia v tejto oblasti života. Algoritmické myslenie, ale aj tzv. soft skills ako riešenie problémov, kooperácia či kreativita sú dôležité pre mladých ľudí na uplatnenie sa v ich budúcich profesiách. K tomu chceme viesť žiakov aj pri štúdiu v našej škole, a preto už od prvých rokov vzdelávania v materskej škole zavádzame do vyučovacích hodín prácu s robotom Bee-Bot. Tento robot hravou formou nabáda žiakov ku riešeniu úloh, v ktorých si už deti od 4 rokov budujú základy algoritmického myslenia.
      Na  1. stupni budú v práci s robotom pokračovať, čo ich neskôr plynule privedie ku blokovému programovaniu na 2. stupni ZŠ. V utorok 16. januára 2024 sme pripravili prvé stretnutie s pedagógmi našej materskej školy a 1. stupňa, ktorého náplňou bolo predstavenie učebných osnov práce s robotom Bee-Bot. Lektormi boli školskí digitálni koordinátori RNDr. Iveta Germanová a Mgr. Martin German. Pedagógovia sa zoznámili s pracovnými listami a pomôckami, pomocou ktorých riešili úlohy s včielkou Bee-Bot. Ocenili univerzálnosť použitia robota v rôznych vyučovacích predmetoch a dizajn pracovných listov, ako aj pripravených pomôcok. Učitelia vyjadrili presvedčenie, že pre deti sa robot stane populárnym spolužiakom a pomocníkom vo vyučovaní. Spoločne budú pracovať na doplnení databázy pracovných listov a vzájomne zdieľať svoje skúsenosti. Všetkým pedagógom našej školy držíme palce vo vyučovaní novej informatiky.

      RNDr. Iveta Germanová, Mgr. Martin German - ŠDK

     • PLES EKG

     • Dňa 26. januára 2024 sa od 18,30 hod. bude v Reštaurácii Lietadlo, Podlipníky konať PLES EKG. Pozývame všetkých študentov, učiteľov, rodičov a absolventov a tešíme sa na Vašu účasť 🙂
      Lístok je možné zakúpiť si do 19.1. 2024 osobne u p. učiteľky Kmecikovej a žiačky III.A triedy Z. Chalupkovej, alebo kontaktujte (absolventi EKG) mailom Danku Surmikovú: surmikova.danka@gmail.com. 

     • ZIMNÉ KORČUĽOVANIE ESŠ

     • Záver prázdnin si dnes popoludní spestrili žiaci, rodičia, učitelia a priatelia našej školy na spoločnom zimnom korčuľovaní, ktoré už tradične organizuje duchovný správca školy M. Oráč a finančne podporujú RZ EZŠ a EKG. Ďakujeme za príjemne strávený spoločný čas.